A Tudás Hatalom! ösztöndíj program


Pályázati felhívás Ontarioban szakmai gyakorlatot végző felsőoktatási hallgatók részére

A pályázat célja:
A Torontó és környékén lévő magyar szervezetek egy csoportja, a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége, a Torontói Szent Erzsébet Plébánia, valamint a Kanadai Magyar Kulturális Tanács támogatást nyújt olyan magyar anyanyelvű felsőoktatási hallgatóknak, akik Kanada, Ontario tartományában végeznek rövid távú szakmai gyakorlatot.

A pályázat kiemelt célja a költségek fedezéséhez való hozzájárulás (Toronto és környékén végzett szakmai gyakorlaton lévő férfiak esetén a Torontói Szent Erzsébet Plébánia lakhatási támogatást nyújt), ezzel is támogatva a hallgató képzését és a lehetőségek kiterjesztését.

A szakmai gyakorlat helyszíne:
Szakmai gyakorlati fogadó helyet a pályázó maga keres saját szakmai területének megfelelően. A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely ontariói intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A Kárpát-medence területéről bármely felsőoktatási intézmény magyar anyanyelvű hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

– alap- (BA/BSc), mester (MA/MSc), valamint osztatlan képzés esetében legalább két lezárt aktív félévvel rendelkezik,
– doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik,
– angol nyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik.

Az ontariói szakmai gyakorlatot passzív félévben, vagy az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni. Ez utóbbi esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani.

Pályázható időtartam:
A szakmai gyakorlat minimum két hét maximum egy hónap időtartamban valósulhat meg.

Az elnyerhető támogatás összege:
Az elnyerhető támogatás összegéről a bíráló bizottság dönt. Az elnyerhető összeg minden esetben kiegészítő támogatást jelent, nem fedezi a szakmai gyakorlatot végző hallgató minden költségét.

A pályázat formai követelményei
A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:

– hiánytalanul kitöltött, saját kezű aláírással ellátott adatlap,
– géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz magyar nyelven,
– motivációs levél 1 oldal terjedelemben magyar nyelven,
– hallgatói jogviszonyigazolás,
– fogadólevél az ontarioi fogadóintézménytől,
– szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás,
– angol nyelvtudást igazoló dokumentum
– költségvetési tervezet
– repülőjegy másolata

Fontos, hogy a pályázó a pályázati dokumentumok megküldésekor mindent egy emailben küldjön el, pdf formátumban. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a formailag hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Kivételt képez ezalól a repülőjegy másolatának megküldése, mely dokumentumot a pályázat benyújtásával egyidejűleg vagy abban az esetben, ha még nem áll rendelkezésre, a megvásárlást követően, utólag is el lehet küldeni, de az elnyert támogatás átutalása előtt mindenképpen be kell küldeni.

Elvárás a sikeres pályázótól
A sikeres pályázatot benyújtó ösztöndíjas vállalja, hogy:
– a szakmai gyakorlat lejártát követően tapasztalatát és eredményeit egy előadás (PowerPoint) keretében bemutatja a torontói magyarságnak (hely és időpont egyeztetés az elbíráló bizottsággal)
– hazatérve minden előadásában, beszámolójában, ami ezzel a tanulmányi úttal kapcsolatos, megemlíti a támogató szervezeteket és feltünteti a támogatók logóit (a logók letölthetők a pályázati csomag részeként).

A pályázat benyújtása:
Pályázatot évente kétszer lehet benyújtani. Az őszi szemeszterben a tavaszi szemeszter alatt vagy nyáron megvalósuló szakmai gyakorlat támogatására, valamint tavasszal az őszi szemeszterben megvalósuló szakmai gyakorlat támogatására.

– a tavaszi szemeszterben, illetve nyáron megvalósuló szakmai gyakorlat támogatására a pályázat benyújtásának határideje: november 30.
– Az őszi szemeszterben megvalósuló szakmai gyakorlat támogatására a pályázat benyújtásának határideje március 31.

A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel a bíráló bizottság ellen.

A támogatás érvényessége
A pályázati támogatás érvénytelenné válik, ha
– az ösztöndíjas nem kezdi meg szakmai gyakorlatát a megadott időpontban
– nem teljesíti a pályázatban megadott feltételeket

Ebben az esetben az ösztöndíjas köteles visszafizetni a pályázati támogatás teljes összegét legkésőbb a felszólítást követő 7. napon.

Elérhetőség
A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen:

Dr. Fecső András Botond
Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége
Egészségügyért Felelős Igazgató
fecsoa@gmail.com

Pályázati adatlap letöltése pdf verzióban:
(kattintson a képre)

Támogatók: